Zoals elk jaar zijn er per 1 januari jl. weer wetswijzigingen ingevoerd, die u als ondernemer kunnen raken. Dit kan op het gebied van personeel zijn, maar ook op bedrijfsvoering. We zetten een aantal wijzigingen op een rijtje.

Minimumloon

Het minimumloon is niet alleen verhoogd, er is ook een minimumuurloon ingevoerd. Dat is in de plaats gekomen van een minimumloon per dag, week of maand. De kosten bij een 40-urige werkweek nemen hierdoor fors toe.

Ketenregeling

Daarnaast wordt de ketenregeling aangepast. Tot nu toe mocht u 3 tijdelijke contracten aanbieden, waarna 6 maanden moest worden gewacht voordat een nieuw tijdelijk contract mocht worden aangeboden. Deze termijn wordt, als de plannen doorgaan, opgerekt naar 5 jaar.

Concurentiebeding

Werknemers kunnen worden gehouden aan een concurrentiebeding. Dit houdt in dat ze na beëindiging van een contract niet hetzelfde soort werk bij een concurrerend bedrijf mogen doen. De regel is ooit ingevoerd om bedrijfsbelangen van werkgevers te beschermen. Maar, uit onderzoek blijkt nu dat die beperking vaak niet terecht is. Gevolg is ook dat werknemers minder makkelijk van baan kunnen wisselen en werkgevers minder makkelijk mensen kunnen vinden. Het demissionaire kabinet wil daarom het concurrentiebeding moderniseren. Of dat gaat gebeuren is nog afwachten, maar het is wel iets om in de gaten te houden.

WKR

Vanzelfsprekend zijn de voorwaarden voor de werkkostenregeling ook weer aangepast. Voor 2024 zien de opbouwpercentages er als volgt uit. Tot een loonsom van 400.000 euro is de opbouw 1,92%. Daarboven mag 1,18% vrije ruimte worden opgebouwd.

Ook is per 1 januari de maximale transitievergoeding omhoog gegaan, deze wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van contractlonen. De vergoeding in 2024 stijgt waarschijnlijk naar 94.000 euro, het precieze bedrag is nog niet bekend.

CO2-uitstoot

Heeft u meer dan 100 medewerkers in dienst, dan moet u per 1 juli 2024 verplicht rapporteren over het zakelijke- en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. De gegevens worden verzameld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die daarmee de CO2-uitstoot van werkverbonden verkeer kan vastleggen.

Wilt u meer weten over wetswijzigingen en hoe u daar nu op kunt inspelen, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht