De ZZP-discussie blijft maar voortduren. Na het afschieten van de wet DBA kwam het inmiddels tot het verleden behorende demissionaire Kabinet in de persoon van voormalig Minister Van Gennip met een nieuw wetsvoorstel die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. De voorlopige datum van ingang van deze nieuwe wet, genaamd de Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR), is 1 januari 2026.

Dat de problematiek rondom ZZP’ers ingewikkeld is, behoeft geen nader betoog. Al jaren wordt er gediscussieerd over de vraag wat een ZZP’er is en hoe je daar als wetgever en werkgever mee om moet gaan. De wet VBAR heeft tot doel om de regels voor het werken met ZZP’ers en personeel dat niet in loondienst is te verduidelijken. Daarmee wil de overheid schijnzelfstandigheid voorkomen en handhaving beter mogelijk maken.

Wat staat er in de Wet VBAR? Binnen VBAR worden tariefgrenzen afgesproken. Iedere zelfstandige die een tarief van onder de € 32,24 verdiend, wordt binnen de Wet VBAR gezien als werknemer in loondienst. Een heldere regel. Ingewikkelder wordt het als we kijken naar het onderdeel ‘inbedding’, dat deel uitmaakt van VBAR. Het criterium is daarbij dat als een leidinggevende het werk van een ZZP’er inhoudelijk aanstuurt of als de ZZP’er werk doet dat is ingebed in de organisatie, dan is er eveneens sprake van een werknemersrelatie. 

Met name het onderdeel inbedding roept veel vragen op en heeft al tot veel kritiek binnen de politiek geleid. Desondanks wordt het wetsvoorstel door het nieuwe Kabinet in behandeling genomen en leidt dit ertoe dat arbeidsrelaties op termijn moeten worden herbeoordeeld. Bij de Wet DBA handhaafde de Belastingdienst niet, alleen bij misbruik werden boetes uitgedeeld. Inmiddels heeft de Belastingdienst aangegeven dat er per 1 januari 2025, vooruitlopend op VBAR, wel gehandhaafd gaat worden. De sectoren die als eerste worden genoemd zijn de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Ons advies: kijk kritisch naar de huidige stand van zaken binnen uw organisatie, beoordeel of ZZP’ers onder de nieuwe wet vallen en of het van belang is om hen eventueel in loondienst te nemen.

Wilt u meer weten over deze wet of andere fiscale zaken, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht