Is een pensioenregeling verplicht? Dat is een vraag die veel ondernemers nog altijd bezighoudt. In eerste instantie deed het Gerechtshof in Den Haag uitspraak over de vraag of Booking.com een (online) reisagent is of toch een IT-bedrijf, zoals Booking.com zelf stelt. En dus het merendeel van haar loonsom kan worden toegerekend aan IT.

Het gerechtshof ging daar niet in mee en oordeelde dat Booking.com een (online) reisagent is en zich daarom, met terugwerkende kracht, moet aansluiten bij het pensioenfonds voor de reisbranche, ondergebracht bij PGB. Booking.com ging in hoger beroep, maar kreeg ook bij de Hoge Raad geen gelijk. Zij oordeelde dat Booking.com bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen en dus een (online) reisagent is.

Meerderheid

De ongeschreven regel rondom een verplichte pensioenregeling luidt, dat als een meerderheid van het georganiseerde bedrijfsleven een verplichtstelling voor de hele sector waarin het actief is heeft geregeld, dan moet de kleine minderheid daar verplicht aan meedoen. Een verplichtstelling kan natuurlijk ook volgen uit een CAO.

Of een bedrijf al dan niet onder een bedrijfstakpensioenregeling valt, wordt bepaald door de zogenaamde werkingssfeer. Wat dit precies is en wat dit voor uw bedrijf betekent is voor veel ondernemers niet altijd duidelijk. Daardoor kan een conflict ontstaan over de vraag of een bedrijf al dan niet verplicht kan worden zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

In Nederland hadden in 2022 een kleine miljoen werknemers geen regeling. Het aantal werkenden zonder pensioen ligt rond de 2 miljoen, daaronder vallen vooral ZZP’ers en ondernemers (zijnde niet werknemers) die nog maar kort met een eigen bedrijf zijn begonnen.

Twijfelt u of u onder een bedrijfstakpensioenregeling valt, of wilt u meer informatie over pensioenen, neem dan contact met ons op. 

Terug naar overzicht