Bedrijfsopvolging is niet één overdrachtsmoment, maar juist een proces. Een proces dat start met een periode van samenwerking tussen jou en je bedrijfsopvolger. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? En waar begin je? Onze adviseurs delen hun tips.

Tip 1: ga het gesprek aan met je bedrijfsopvolger

In de voorbereidingsperiode zal moeten blijken of je bedrijfsopvolger de wil en de capaciteiten heeft om de onderneming succesvol voort te zetten. Ga daarom zo vroeg mogelijk het gesprek aan en zorg ervoor dat alle vragen eerlijk beantwoord worden. Of je opvolger nu één van je kinderen is of iemand van buiten de familie. Draag ook langzaamaan meer taken en verantwoordelijkheden over aan je bedrijfsopvolger en kijk hoe dat gaat. Zo krijg je een concreet beeld van hoe je bedrijfsopvolging eruit komt te zien.

Tip 2: regel een dienstverband

Is je bedrijfsopvolger al langere tijd bij het bedrijf betrokken, dan is dat niet alleen prettig voor de overname, maar het levert ook fiscaal voordeel op. Dat zit zo: bij een bedrijfsoverdracht ben je inkomstenbelasting verschuldigd over het verschil tussen de werkelijke waarde van je bedrijf en de (administratieve) boekwaarde van je bedrijf. Draag je je onderneming over binnen je familie, dan wordt de overnamesom meestal niet (volledig) ontvangen vanwege bijvoorbeeld schenkingsaspecten. Dan blijf je dus zitten met een fiscale claim.

Hiervoor heeft de wetgever de zogenaamde doorschuiffaciliteiten in het leven geroepen. Deze geven je de mogelijkheid om de fiscale claim door te schuiven naar de volgende generatie. Jij bent dan geen belasting verschuldigd over de meerwaarde van de onderneming en je bedrijfsopvolger moet deze heffing pas in de toekomst betalen, op het moment dat de meerwaarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Kortom, dit is een faciliteit die je wil toepassen! Eén van de voorwaarden daarvoor is dat je bedrijfsopvolger al 36 maanden voor de overdracht bij het bedrijf betrokken moet zijn. Er moet in ieder geval een dienstverband zijn, maar het mag ook in de vorm van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma. Regel dit dus zo vlot mogelijk, zodat jullie samenwerking vorm krijgt én je fiscaal voordeel hebt.

Tip 3: ga ‘voorsorteren’ voor de overname 

Na het dienstverband volgt er vaak een periode waarin de bedrijfsopvolger mede-eigenaar van de onderneming is. Dat kan in de vorm van een vennootschap onder firma, maar kan ook als mede-aandeelhouder in een BV-structuur. Hoe dan ook, je wilt wel samen vaststellen in welke situaties de bedrijfsopvolger de onderneming mag overnemen, tegen welke prijs en tegen welke voorwaarden. Dit leg je vast in zogenaamde verblijvings- of overnamebedingen in een firma-akte of in aanbiedingsregelingen in de aandeelhoudersovereenkomst. Zo ga je alvast ‘voorsorteren’ op de bedrijfsopvolging, zonder dat bijvoorbeeld je testament hoeft te worden aangepast.

Samen sparren over je bedrijfsopvolging?

We hebben je in dit blog tips gegeven over hoe je het proces van bedrijfsopvolging, en dan vooral de samenwerking met je opvolger, kunt vormgeven. In de praktijk blijk het vaak ingewikkeld om een bedrijfsopvolging handen en voeten te geven. Onze fiscaal adviseurs denken dan ook graag met je mee, zodat de overdracht en de periodes daarvoor en daarna soepel verlopen. Een keer samen sparren? Neem hier contact met ons op.

Terug naar overzicht