Wat is belastingrente, dat is de rente die je betaalt als de Belastingdienst de aanslag niet op tijd kan vaststellen. Ook indien je uitstel voor het doen van aangifte hebt gekregen, wordt er bij te betalen aanslagen belastingrente in rekening gebracht.

Hoogte van de rente

De Belastingdienst brengt bij te betalen aanslagen opgelegd na 1 juli 2024,  over het kalenderjaar 2023, belastingrente in rekening. Een uitzondering hierop is indien de aangifte inkomstenbelasting is ingediend (vóór 1 mei 2024) of de aangifte vennootschapsbelasting is ingediend (vóór 1 juni) en wordt gevolgd.

Voor de inkomstenbelasting is de te betalen rente 7,5% op jaarbasis en voor de vennootschapsbelasting bedraagt de rente 10% op jaarbasis.

Termijnen voor aanvragen aanslag

De Belastingdienst legt normaliter binnen 4 tot 5 weken na de aanvraag, verzoek tot wijziging van de aanslag, een (nieuwe) aanslag op. Formeel heeft de Belastingdienst echter een termijn van 8 weken voor het opleggen van een voorlopige aanslag n.a.v. een verzoek. Indien u niet vóór 1 mei 2024 (inkomstenbelasting) of vóór 1 juni 2024 (vennootschapsbelasting) de aangifte verwacht te kunnen indienen, is het advies daarom in ieder geval vóór 1 mei 2024 een voorlopige aanslag IB/VPB aan te vragen, zodat de aanslag in ieder geval vóór 1 juli kan worden opgelegd.

Termijn voor het berekenen van de rente

De belastingrente over de aanslag inkomstenbelasting 2023 en vennootschapsbelasting 2023 wordt berekend van 1 juli 2024 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag 2023. Indien de Belastingdienst er langer over doet dan 3 maanden voor het opleggen van de aanslag en de aangifte wél volgt, dan beperken zij belastingrente tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte. 

Tip

Op het moment dat u nog niet zeker weet wat het inkomen is geweest, is het advies de voorlopige aanslag in overleg met uw adviseur ruim in te schatten. De eventueel teveel betaalde belasting krijgt u bij de definitieve aanslag retour, maar u voorkomt dan in ieder geval dat u rente bent verschuldigd. De Belastingdienst vergoed bij een reguliere teruggaaf geen belastingrente.

Indien u nog geen voorlopige aanslag hebt aangevraagd of nog vragen heeft, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Terug naar overzicht