Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd van belang om de belangrijkste fiscale aanpassingen in de gaten te houden en eventueel actie te ondernemen. We noemen er 3: Het salaris van de DGA, de modelovereenkomst van de ZZP’er en de belastingrente die wederom fors omhoog gaat.

DGA

Vorig jaar was het uitgangspunt voor het salaris van een DGA nog € 51.000, door onder andere inflatie is dit opgetrokken naar € 56.000. Het is belangrijk om een marktconform salaris toe te kennen, kijk daar zorgvuldig naar, want de fiscus mag tot 5 jaar loonbelasting naheffen. Daarnaast is het percentage dat je van dit marktconforme salaris mocht afwijken sinds 2023 afgeschaft. Voorheen was dit 25%, sinds 1 januari 2023 is dat 0%

ZZP'er

In principe werken ZZP’ers met modelovereenkomsten, oftewel een overeenkomst van opdracht. Daarin was het uitgangspunt dat een ZZP’er de mogelijkheid had om te werken wanneer het hem of haar uitkwam en dat de werkzaamheden al dan niet tijdelijk door iemand anders uitgevoerd konden worden. Daarmee werd aangenomen dat de ZZP’er geen vast dienstverband had en dat de opdrachtgever niet inhoudingsplichtig was. Door het Deliveroo-arrest geldt bovengenoemd uitgangspunt niet meer. Alle modelovereenkomsten waarbij wordt uitgegaan van vrije vervanging zijn derhalve met ingang van 1 januari 2024 niet meer geldig. Maakte u gebruik van ZZP’ers op grond van een dergelijke overeenkomst, dan moet u een nieuwe modelovereenkomst opstellen.

Rente

Tenslotte, de rente op belastingschulden. Het is van belang om schulden bij de fiscus tijdig te betalen. De rente op vennootschapsbelasting is namelijk naar 10%  gegaan en de rente op BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting naar 7,5%. Door op tijd te betalen voorkomt u aanslagen met forse (rente)verhogingen. 

Wilt u meer weten over fiscale aanpassingen en hoe u daar nu op kunt inspelen, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht