Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Deze regeling betreft een ruimere borgstelling door de overheid voor overbruggingskredieten en rekening-couranten aan ondernemers, zodat geld lenen makkelijker wordt. De borgstelling heeft betrekking op 75% van de financiering (dit was 50%). De overheid staat voor 90% van dit gedeelte borg. 

Voor grote ondernemingen is een aanvullend garantiefonds ingesteld, namelijk de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Deze regeling geldt in tegenstelling tot de BMKB ook voor grote ondernemingen en niet alleen voor MKB-bedrijven. Het betreft een overheidsgarantie van 50% op bankleningen en bankgaranties. Aanvraag loopt ook via de banken die de garantie aanvragen bij RVO. Op de site van RVO is aanvullende info te vinden.

De regeling in het kort

  • Ten behoeve van MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief.
  • MKB-bedrijven zijn onderneming met maximaal 250 fte, een maximale omzet van € 50.000.000,- en een maximaal balanstotaal van € 43.000.000,-.
  • O.a. uitgesloten voor: agrarische sector en visserij, bank- en verzekeringsbedrijven.
  • Regeling betreft een ruimere borgstelling door de overheid voor overbruggingskredieten en rekening-couranten zodat ondernemer makkelijker geld kan lenen bij banken.
  • De borgstelling heeft betrekking op 75% van de financiering (was 50%). De overheid staat voor 90% van dit gedeelte borg.
  • Aanvraag wordt gedaan bij de geldverstrekker.

Terug naar overzicht