Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Wat houdt deze regeling in het kort in?

Deze regeling voorkomt dat zelfstandig ondernemers door het wegvallen van hun omzet en daarmee hun inkomen onder het sociale bestaansminimum dreigen te komen. Om de liquiditeit van ondernemers verder te ondersteunen, heeft het kabinet de invorderingsrente en belastingrente verlaagd. 

Hoeveel bedraagt de verlaging van de invorderingsrente? 

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.
Als de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden, blijft overigens wel het normale tarief van 4% gelden.  Vooralsnog geldt deze verlaging tot en met 31 december 2021. 

Wat gebeurt er met de betalingskorting? 

Voor uw voorlopige aanslagen kunt u betalingskorting krijgen wanneer u bijvoorbeeld in één keer betaald. Voor de betalingskorting wordt hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor de invorderingsrente, waardoor de verlaging ertoe leidt dat belastingschuldigen nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting. Belastingschuldigen die door de verlaging van het percentage nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting, kunnen bezwaar maken tegen de beschikking waarin het bedrag van de betalingskorting is vastgesteld. Het verschil kent de Belastingdienst vervolgens toe. 

Hoeveel bedraagt de verlaging van de belastingrente? 

Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente was op 17 maart 2020 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. De belastingrente werd tot 1 oktober 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%, evenals de invorderingsrente dus. 

Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente voor alle belastingen naar 4%. Dit geldt dus ook voor de venootschapsbelasting, die niet teruggaat naar het oude tarief van 8%.  

Heeft u vragen over deze regeling? Wij helpen u graag! Bel ons via 0318-587373 of vul het contactformulier in. 

Terug naar overzicht