Tijdelijke inkomensvoorziening voor zelfstandig ondernemers (TOZO).

Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat zelfstandig ondernemers door het wegvallen van hun omzet en daarmee hun inkomen onder het sociale bestaansminimum dreigen te komen. Het kabinet verlengt deze regeling in het Noodpakket 2.0. De regeling vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling is onder de naam TOZO 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het steunpakket 2? 

Binnen het derde steunpakket loopt de TOZO 3 door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Net als bij de TOZO 1 en 2 bestaat de TOZO 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal € 10.157,- voor de 3 regelingen gezamenlijk). Net als bij de TOZO 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling. De startdatum kan per gemeente verschillen.

Het plan om een vermogenstoets toe te voegen is vooralsnog uitgesteld tot 1 april 2021. Met de invoering van de nieuwe, strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets op dit moment niet gepast. Het inkomen van je partner telt wel mee. Bij een nieuwe aanvraag moet u verklaren dat uw gezamenlijk inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen. 

Tot slot kan de TOZO 3-ontvanger aanspraak maken op coaching, advies, bij –of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doe is ondernemers die afhankelijk zijn van een TOZO 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.

Geldt de regeling alleen voor ZZP’ers of ook voor andere ondernemers?

De regeling geldt niet alleen voor ZZP’ers maar voor alle ondernemers die hun onderneming uitoefenen in een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat zij normaal gesproken minimaal 1.225 uur per kalenderjaar in hun onderneming werkzaam zijn, het zogeheten urencriterium

Kan ik als directeur-aandeelhouder (dga) van mijn BV ook een beroep op deze regeling doen?

Ja. Naast het urencriterium geldt voor dga’s de eis dat zij volledige zeggenschap (> 50% aandelen) in de BV hebben en dat zij financiële risico’s dragen. Verder dient u te verklaren en aannemelijk te maken dat het salaris door de BV niet uitbetaald kan worden. 

Hoe lang heb ik recht op deze tijdelijke overbruggingsregeling?

Deze regeling is in eerste instantie voor drie maanden in het leven geroepen, van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft de regeling echter verlengd in het Noodpakket 2.0 tot eind augustus 2020. 

Ik ben ondernemer, maar heb daarnaast ook nog een baan bij een werkgever. Kan ik toch in aanmerking komen voor deze regeling?

Indien het loon uit deze baan minder bedraagt dan het sociale minimum, is het mogelijk een aanvulling te krijgen tot dit sociale minimum.

Hoe vraag ik deze regeling aan?

Dat kan bij de gemeente waar u woonachtig bent m.b.v. uw DigiD. De aanvraag duurt maximaal vier weken. Als deze termijn leidt tot ernstige geldproblemen kunt u de gemeente verzoeken om een voorschot. 

Een aantal aandachtspunten: 

  • Het betreft een tijdelijke aanvulling van het inkomen tot het sociale minimum (netto € 1.500,- per maand voor gehuwden en € 1.050,- voor alleenstaanden).
  • De aanvulling wordt verstrekt binnen vier weken na de aanvraag. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
  • De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

In eerste instantie gold geen vermogenstoets en werd niet getoetst of de partner inkomen heeft. Bij de verlengde regeling volgt wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. 

Aanvullende voorwaarden:

  • De ondernemer moet woonachtig zijn in Nederland.
  • Zijn of haar onderneming is in Nederland gevestigd.
  • De zelfstandige voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar).

Versoepeling urencriterium vervalt per 1 oktober 2020 

Voor bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek of de oudedagsreserve, moet u voldoen aan het urencriterium. Door de coronacrisis kan het zijn dat u in 2020 niet voldoet aan het urencriterium. In het noodpakket 2.0 werd door de staatssecretaris het urencriterium versoepeld, die geldt van 1 maart tot 30 september 2020. Deze versoepeling vervalt echter per 1 oktober. dit betekent dat uw werkelijk gewerkte uren weer meetellen voor het urencriterium. 

In eerste instantie geldt een goedkeuring voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Met het Noodpakket 2.0 is dit verlengd tot 1 september 2020. U mag er voor de aangifte inkomstenbelasting vanuit gaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan u onderneming hebt besteed. 

Op de website www.krijgiktozo.nl, kunt u nagaan of u recht heeft op een aanvulling tot het sociale minimum.

Vragen? 

Heeft u vragen over de regeling TOZO of kunnen wij u helpen? Neem gerust contact met ons op. Bel ons via 0318-587373 of vul het contactformulier in. 

Terug naar overzicht