Tijdelijk opschorten van betalings- en aflossingsverplichtingen bij banken

De banken zijn gezamenlijk overeengekomen om betalings- en aflossingsverplichtingen gedurende zes maanden op te schorten. Het kabinet kwam inmiddels met de aankondiging voor een nieuw beleidsbesluit. 

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

In eerste instantie was deze afspraak in het leven geroepen voor zakelijke financieringen tot een maximumbedrag van € 2.500.000,-. Dit bedrag is inmiddels door een aantal banken verhoogd en kan per bank verschillen. Meer informatie is te vinden op de website van de desbetreffende bank. 

Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken

De regeling regelt de versoepeling in betalings- en aflossingsverplichtingen voor zowel bancaire schulden in bijvoorbeeld de ondernemingssfeer als eigenwoningschulden. Deze laatste regeling ziet met name op de particulier (zie het deel Financiële maatregelen voor particulieren in het Dossier Corona  op de website TAX Live voor een uitgebreid overzicht met maatregelen voor particulieren). 

In de huidige fiscale regelgeving zijn eisen opgenomen voor bijvoorbeeld het behoud van aftrek. Het aangekondigde nieuwe besluit regelt de mogelijkheid om -op een andere dan in de fiscale wetgeving vastgelegde wijze- de met deze regeling opgebouwde aflossingsachterstand in te halen. 

Aflossingseis 
Voor het behoud van het recht op fiscale aftrek van rente en kosten voor eigenwoningschulden is onder meer de wijze van inhalen van de uitgestelde aflossingen van belang. Voor hypotheken die op of na 1 januari 2013 zijn afgesloten en onder de fiscale aflossingseis vallen, wordt de fiscale aftrek alleen verleend als de hypotheek maximaal 360 maanden volgens een ten minste annuïtair schema wordt afgelost. Indien op enig moment een achterstand in de aflossing wordt opgelopen, is in de fiscale wetgeving vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijnen die achterstand moet worden ingelopen. Als niet aan die eisen wordt voldaan, loopt de woningeigenaar het risico dat de fiscale aftrek vervalt. 

Het gaat in het besluit om de navolgende twee goedkeuringen:

Nieuw aflossingsschema
De huidige wettelijke regeling vereist dat een in 2020 opgelopen achterstand in de aflossing uiterlijk 31 december 2021 moet zijn ingehaald. Als dat niet lukt, kan op basis van de wettelijke regeling een nieuw annuïtair schema pas per 1 januari 2022 worden vastgesteld. Met de eerste goedkeuring van het beleidsbesluit kan sneller -direct na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden- een nieuw annuïtair  aflossingsschema worden vastgesteld, waarmee het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening. 

Splitsen resterende lening
De huidige wettelijke regeling vereist dat voor de totale resterende hoofdsom een nieuw annuïtair schema wordt vastgesteld. Met gebruikmaking van de tweede goedkeuring van het beleidsbesluit hoeft het deel van de aflossingsachterstand )de maximaal zes maanden achterstand) niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan ook binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Dit biedt meer mogelijkheden tot maatwerk. 

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom het opschorten van uw betalings- en aflossingsverplichtingen bij uw (zakelijke) leningen? Bel ons gerust via 0318-587373 of vul het contactformulier in. 

Terug naar overzicht