Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Half juni 2020 ging de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) in. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een MKB-bedrijf. De regeling is het vervolg op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). 

Wat houdt deze regeling in? 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen -bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)- een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om hun vaste, materiële kosten te kunnen betalen. Voorbeelden van deze kosten zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij; die vallen onder de regeling NOW. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. In de eerste regeling werd één miljard euro beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de TVL 2? 

De TVL is met aangepaste voorwaarden verlengd tot en met eind juni 2021. Om de verlening te bekostigen is 600 miljoen euro uitgetrokken. De looptijd bij deze verlenging wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO. RVO maakt binnenkort bekend wanneer de TVL 2 kan worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.

De vergoeding is maximaal € 90.000,- per 3 maanden. Hoeveel u krijgt, hangt af van de grootte van uw bedrijf, de hoogte van uw vaste kosten uw omzetverlies. 

Wie vanaf januari 2021 opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari tot en met maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later bekendgemaakt.

Voor wie is deze regeling? 

De TVL is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Dit zijn de bedrijven en getroffen sectoren die ook in aanmerking komen voor de TOGS. Een lijst van deze sectoren is terug te vinden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Om aanspraak te maken op de TVL moet u minimaal € 3.000,- aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het eerdere, tweede steunpakket was dat € 4.000,- in 4 maanden. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming? 

Anders dan de TOGS, houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt.

Voor de periode van de TVL 1 (1 juni tot en met 30 september 2020) bedraagt de subsidie minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,- Bij de TVL 2 is dit maximaal € 90.000,- per 3 maanden.

Hoe vraag ik deze regeling aan? 

De TVL 1 liep tot en met 30 september en kan tot en met 30 oktober 2020 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL 2 loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en kunt u vanaf november 2020 aanvragen.
De TVL 3 start op 1 januari tot en met 31 maart 20201, de TVL 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling? Neem gerust contact met ons op! U kunt ons bereiken via 0318 - 58 73 73.

Terug naar overzicht