Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een MKB-bedrijf. De regeling is het vervolg op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Vocid-19 (TOGS). 

Wat houdt deze regeling in? 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen -bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)- een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om hun vaste, materiële kosten te kunnen betalen. Voorbeelden van deze kosten zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier net bij; die vallen onder de regeling NOW. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000,- voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. 

Voor wie is deze regeling? 

De TVL is voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30 % van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Dit zijn de bedrijven en getroffen sectoren die ook in aanmerking komen voor de TOGS. Een lijst van deze sectoren is terug te vinden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Hoe hoog is de tegemoetkoming? 

Anders dan de TOGS, houdt deze regeling rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Per bedrijf wordt maximaal € 20.000,- tegemoetkoming uitgekeerd per 3 maanden. 

Hoe vraag ik deze regeling aan? 

Het aanvragen van de TVL kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze nieuwe regeling? Neem gerust contact met ons op! U kunt ons bereiken via 0318 - 58 73 73.

Terug naar overzicht