De belangrijkste noodmaatregelen omtrent corona in één overzicht

We gaan hier achtereenvolgens in op:


Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe regeling aangekondigd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in loonkosten. Hierdoor kunt u als ondernemer uw werknemers met een vast of flexibel contract mogelijk doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. 

We leggen de regeling graag in detail aan u uit. Lees hier de complete uiteenzetting van de NOW, met veelgestelde vragen en een toelichting met concrete voorbeelden. 


Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf heden gebruiknamen van de NOW 2.0. De overheid neemt hierbij opnieuw een groot deel van de loonkosten op zich, met als doel om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. 

Wij zetten graag de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW voor u op een rij. Lees hier alles over de NOW 2.0 


Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid 3.0 (NOW 3.0)

"Wij zijn klaar met corona, maar corona nog niet met ons." De maatregelen om de toenemende verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn wederom aangescherpt. Deze aangescherpte maatregelen, zorgen wederom voor behoorlijke impact op de economie. 

Wij zetten graag de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW voor u op een rij. Lees hier alles over de NOW 3.0 


Bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst

De belastingdienst heeft direct na het uitbreken van de crisis een ruimhartig uitstelbeleid aangekondigd voor de betaling van openstaande belastingaanslagen. Dit gold in eerste instantie allen voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen die niet betaald kunnen worden als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis.  Inmiddels is dit uitgebreid naar vele andere belastingmiddelen. Lees hier de veelgestelde vragen over bijzonder uitstel van betaling.


Stopzetten voorlopige aanslagen lopende belastingjaar

Een eenvoudige maatregel, ter bevordering van de liquiditeitspositie, is het stopzetten van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het lopende belastingjaar. Hier kunt u gebruik van maken als u een lagere winst verwacht door de corona-uitbraak. Lees er hier meer over. Lees meer over het stopzetten van voorlopige aanslagen


Tijdelijke inkomstenvoorziening voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

Deze regeling is getroffen om te voorkomen dat zelfstandig ondernemers door het wegvallen van hun inkomen onder het sociale bestaansminimum dreigen te komen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld als ZZP’er of als DGA? Of wilt u weten hoe u deze aanvraagt. Lees meer over de Tijdelijke inkomstenvoorziening zelfstandig ondernemers.


Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Deze tegemoetkoming geldt voor ondernemers in enkele zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca. Indien u hier onder valt, heeft u mogelijk recht op een éénmalige tegemoetkoming van € 4.000,-. Lees meer over op onze pagina over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS).


Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 

De TVL is per medio juni 2020 aan te vragen en geeft MKB-bedrijven in de TOGS-sectoren een extra belastingvrije tegemoetkoming om vaste, materiële kosten zoals huur te kunnen betalen. Lees meer over de regelng Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.


Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 8% (VPB) respectievelijk 4% (IB) naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.Lees meer over de tijdelijke invorderingsrente en belastingrente


Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Deze regeling betreft een ruimere borgstelling door de overheid voor overbruggingskredieten en rekening-couranten aan ondernemers, zodat geld lenen makkelijker wordt. Lees meer over de verruiming van de borgstelling MKB-kredieten


Verruiming borgstellingskrediet voor land- en tuinbouwbedrijven

Dit betreft een specifieke maatregel voor land- en tuinbouwbedrijven die door de crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Door deze regeling kunnen zij gefinancierd blijven. De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Lees meer over de regeling op de website van RVO


Tijdelijk opschorten van betalings- en aflossingsverplichtingen bij banken

De banken zijn gezamenlijk overeengekomen om betalings- en aflossingsverplichtingen gedurende zes maanden op te schorten. Het kabinet kwam inmiddels met de aankondiging voor een nieuw beleidsbesluit. Lees meer over het tijdelijk opschorten van aflossingsverplichtingen bij banken


Lees hier meer over de noodmaatregelen in onderstaande artikelen