De Belastingdienst heeft direct na het uitbreken van de crisis een ruimhartig uitstelbeleid aangekondigd voor de betaling van openstaande belastingaanslagen. In een aantal vragen en antwoorden zullen wij ingaan op deze uitstelfaciliteit.

Bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

Voor welke belastingaanslagen geldt dit uitstel?

Het uitstel van betaling geldt voor de navolgende aanslagen die niet betaald kunnen worden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus:

 • inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Wanneer kan ik het bijzonder uitstel aanvragen? 

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf nog betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kon u tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van belasting aanvragen voor betaling van belastingschulden. Sinds 12 maart 2020 hoeft u nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Het uitstel geldt dan voor de lopende belastingschuld en voor de schulden die in oktober, november en december 2020 ontstaan. U hoeft dus tot en met 31 december 2020 geen belasting te betalen. 

Heeft u al uitstel van betaling? Dan kunt u tot en met 31 december 2020 een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling verlengen. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. 

Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer tijdig betalen. Het kabinet heeft besloten om de voorwaarden voor de aflossing van de belastingschuld die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis te versoepelen. In eerste instantie zou vanaf 1 januari 2021 aflossing dienen plaats te vinden, waarbij de schulden uiteindelijk over een periode van 24 maanden afgelost zouden moeten zijn. Inmiddels is besloten om de startdatum voor de aflossing uit te stellen naar 1 juli 2021. Op deze datum begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 36 maanden. Eerder aflossen kan natuurlijk altijd. 

De periode van drie maanden is te kort. Kan ik langer uitstel krijgen? 

Uitstel van betaling voor een periode van drie maanden is wellicht voor veel ondernemers te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend (niet online). U kunt om deze langere uitsteltermijn vragen in uw eerste verzoek om uitstel of binnen de periode van drie maanden na uw eerste uitstelverzoek. 

Bij het verzoek moet u de omstandigheden aangeven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen en langer uitstel noodzakelijk is. Voorbeelden zijn een aanzienlijke daling van uw omzetcijfers, opdrachten, bestellingen of reservering ten opzichte van vorige maanden. Voorwaarden zijn wel dat u deze gegevens binnen de periode van drie maanden aanlevert en dat voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt aangevraagd is voldaan aan de aangifteplicht. Daarnaast is het van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in uw onderneming blijft. Om dit extra te waarborgen, moet u bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat u geen dividenden en bonussen uitkeert of eigen aandelen inkoopt. 

Totale belastingschuld tot € 20.000,-
Wanneer de totale belastingschuld op het moment dat de Belastingdienst het uitstelverzoek ontvangt lager is dan € 20.000,-, volstaat een schriftelijk verzoek. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig. 

Totale belastingschuld vanaf € 20.000,-
Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000,- moet wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of de belastingadviseur of accountant. Het mag niet iemand uit de eigen onderneming zijn.

De verklaring van de derde-deskundige moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

 • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna. Bij “korte termijn” valt te denken aan de periode waarin de coronabeperkingen van het kabinet voor desbetreffende ondernemer gelden (bijvoorbeeld sluiting van de horeca, sportaccommodaties en het verbod op evenementen).
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
 • In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door u als ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere toelichting. Een zogenoemde assuranceverklaring die aangeeft dat u als ondernemer voldoet aan de voorwaarden is niet vereist.

Hoe zit het met eventuele verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen van mijn loonheffingen en/of BTW?

De Belastingdienst heeft aangegeven dat u eventuele verzuimboetes wegens het niet tijdig betalen niet hoeft te voldoen. Deze tijdelijke versoepeling rondom betalingsverzuimboetes vervalt zodra de uitstel van betaling afloopt, uiterlijk per 1 januari 2021. Doet u in 2021 niet op tijd aangifte van het afdragen van loonbelasting of BTW, bijvoorbeeld over december 2020, dan krijgt u wel de normale verzuimboete. 

Ben ik ook rente verschuldigd over de uitsteltermijn?

De rente die u normaal gesproken betaalt vanwege het te laat betalen van uw aanslag is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%.

Wat is het postadres voor het indienen van het verzoek tot uitstel van betaling?

Het postadres voor het indienen van het verzoek tot uitstel van betaling is: 

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen
 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via 0318-587373 of laat uw gegevens achter via het contactformulier en wij nemen vrijblijvend contact met u op. 

Terug naar overzicht