Voordelige overdracht box III vermogen.

25 juni, 2017 – Hennie van Braak

De volgende situatie doet zich nogal eens voor. Een echtpaar beiden met de leeftijd van 55 jaar, 2 kinderen. Ze hebben een box III vermogen van 3 miljoen euro die volledig bestaat uit  verhuur onroerend goed zonder dat daar een hypotheek op rust.

 

Op welke wijze kan dit vermogen voordelig overgedragen worden aan de kinderen?

 

Als overdracht plaatsvindt bij overlijden is over de 3 miljoen euro veelal 20% erfbelasting verschuldigd oftewel, een bedrag van € 600.000.

In deze situatie zal het volgende moeten worden overwogen:

 

Ouders verkopen de onroerende zaak aan hun kinderen tegen een zakelijke prijs. Overleg met de fiscus hierover is verstandig. Prijs € 3.000.000. Gelijktijdig schenken de ouders een deel van de koopsom aan de kinderen.

Dit werkt voor overdrachtsbelasting en schenkbelasting als volgt uit:

 

Aan overdrachtsbelasting is 6% van 3 miljoen euro verschuldigd oftewel

€ 180.000. Ouders schenken aan de kinderen gelijktijdig een gedeelte van de koopsom. Het voordeel is dat in dat geval een deel van de verschuldigde overdrachtbelasting verrekend mag worden met de verschuldigde schenkbelasting. Op deze wijze wordt voorkomen dat op het geschonken deel van de koopsom niet zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting drukt.

Stel dat de ouders € 1.000.000,-- van de koopsom schenken. Normaal gesproken is dan ongeveer € 180.000 schenkbelasting verschuldigd. Echter, in dat geval mag een vermindering worden toegepast van € 60.000, zijnde de overdrachtsbelasting over het geschonken deel van de koopsom. Bij deze overdracht/schenking is zodoende € 180.000 overdrachtsbelasting en € 120.000 schenkbelasting verschuldigd. Na deze overdracht bedraagt de schuld aan ouders dan nog 2 miljoen euro. De ouders zullen over de 2 miljoen euro normaal gesproken box III belasting moeten betalen, 1,6% van 2 miljoen bedraagt € 32.000 terwijl ze aan rente van hun kinderen 1% ontvangen van 2 miljoen oftewel € 20.000. Ze leveren dan ieder jaar € 12.000 in.

 

Ook dit is te voorkomen. De ouders kunnen hun vordering op de kinderen overdragen aan een besloten vennootschap van de ouders. Dan krijgt de B.V. 2 miljoen euro van de kinderen tegoed terwijl de ouders het aandelenkapitaal van de B.V. ook op 2 miljoen euro zetten. Dit betekent dan dat de ouders geen box III vermogen meer hebben. De rente die in de B.V. wordt ontvangen bedraagt 1% dus € 20.000. 

Over de € 20.000 is de B.V. 20% vennootschapsbelasting verschuldigd dat een bedrag ad € 4.000 impliceert, zodat er netto €16.000 overblijft. Let wel op dat dit geld dan nog wel in de B.V. zit. Om het geld naar privé te kunnen halen is er ooit nog een keer 25% AB heffing verschuldigd. Dat is ook € 4.000 zodat er netto € 12.000 overblijft. Wanneer de vordering in box III was gebleven zou er een nadeel zijn van € 12.000.

 

De huurpenningen die ten goede zullen moeten komen aan de nieuwe eigenaren kunnen voorlopig overgemaakt worden aan de ouders. De ouders krijgen dan een bedrag binnen aan rente en aflossing dat gelijk is aan de huur die ze tot voor kort ontvingen. Na verloop van jaren is de gehele lening afgelost en is het pand overgegaan aan kinderen zonder veel erf- of schenkbelasting.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega's.


Terug naar overzicht