Vervolg pensioen in eigen beheer

09 mei, 2017 – Gert Klaassen

Met het aannemen van de wet is het opbouwen van pensioen in eigen beheer definitief voorbij. Dit betekent dat de DGA die momenteel nog pensioen opbouwt in eigen beheer, dit voor 1 juli 2017 moet stopzetten. Dit stopzetten kan middels notulen van de algemene vergadering. Wordt de opbouw niet stopgezet voor 1 juli 2017 dan is sprake van een oneigenlijke pensioenvoorziening, wat leidt tot afkoop (zonder korting) met alle gevolgen van dien.

Sommige DGA’s hebben het pensioen in eigen beheer, deels extern ondergebracht. De wet biedt de mogelijkheid om dit voor 1 juli 2017 terug te halen naar eigen beheer. Na die tijd is dit niet meer mogelijk.

Voor de bestaande pensioenvoorziening heeft de DGA de volgende mogelijkheden:

1.    Handhaven pensioen in eigen beheer

2.    Afstempelen tot fiscale waarde en afkopen met korting

3.    Afstempelen tot fiscale waarde en omzetten in een ODV (oudedagsverplichting)

1. Handhaven pensioen in eigen beheer

Ondanks dat er geen pensioen meer kan worden opgebouwd, kan de huidige pensioenaanspraak wel gehandhaafd blijven. De regelgeving die op dit moment hiervoor geldt, blijft dan van toepassing. Dit houdt in dat bij de huidige lage rentestand, nog steeds sprake is van een dividendklem. Omdat de commerciële waarde van de pensioenverplichting veel hoger is dan de fiscale waarde, is het in veel gevallen niet mogelijk om dividend uit te keren. Het vermogen zit dus klem in de vennootschap als gevolg van de pensioenverplichting.

2. Afstempelen tot fiscale waarde en afkopen met korting

In deze variant wordt de pensioenvoorziening afgestempeld tot de fiscale waarde, waarna deze wordt afgekocht met een korting. De korting bedraagt in 2017, 34,5%, in 2018, 25% en in 2019, 19%. Een van de vereisten om voor deze variant te kiezen is dat voldoende liquide middelen aanwezig zijn voor de afkoop. Beschikt de DGA niet over voldoende liquide middelen, dan is afkoop geen optie. Mocht de DGA voor deze variant willen kiezen, kan hij dat het beste in 2017 doen omdat de korting dan het hoogst is.

3. Afstempelen tot fiscale waarde en omzetten in een ODV (oudedagsverplichting)

Deze variant is uitvoerig besproken in onze blog van 4 november 2016, wij verwijzen u dan ook hiernaar voor uitleg over deze variant.

De DGA zal dus een keuze moeten gaan maken die van vele factoren afhankelijk is. Hij moet vragen beantwoorden als, zijn er voldoende liquide middelen? Ben ik bereid de belasting ineens te betalen? Wat is fiscaal de beste variant? Werkt mijn (ex) partner mee aan afkoop of omzetten in een ODV? Kortom iedere DGA en iedere situatie is uniek en daarvoor is een passend advies noodzakelijk om een weloverwogen keuze te maken. Op korte termijn zijn echter de volgende acties nodig:

- Stopzetten pensioenopbouw vóór 1 juli 2017;

- beoordelen overdracht van extern verzekerd pensioen vóór 1 juli 2017.

Wij adviseren u zich goed te laten informeren over de mogelijkheden in uw situatie. U kunt hiervoor contact opnemen met mij of een van mijn collega’s.

 


Terug naar overzicht