De NOW 2.0: de belangrijkste wijzigingen op een rij

06 juli, 2020 – Erwin van Leeuwen

Ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf heden gebruikmaken van de NOW 2.0. De overheid neemt hierbij opnieuw een groot deel van de loonkosten op zich, met als doel om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20% kunnen de NOW 2.0 aanvragen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

 • De eerste regeling liep tot juni, maar is met de NOW 2.0 verlengd tot 1 oktober.
 • Het aanvragen van de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. 
 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
 • Voor werkgevers die al eerder NOW hebben aangevraagd, moet het tijdvak voor de omzetdaling aansluiten bij het gekozen tijdvak in de eerste NOW; voor nieuwe aanvragers start deze op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
 • Er komen verdere wijzigingen om seizoenbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen.
 • Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 250.000,- of meer, of een voorschot van € 100.000,- of meer wordt ontvangen. Dit moet bij aanvang worden verklaard. Het betreft alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond. 
 • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
 • In principe geldt er geen ontslagboete meer. De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
 • Deelname aan de NOW 2.0 betekent dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Bij de aanvraag legt u hierover een verklaring af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.
 • Bij een voorschot van € 100.000,- of meer, of bij een vaststelling van de subsidie van € 125.000,- of meer is een accountantsverklaring verplicht.

De meest gestelde vragen door werkgevers over de NOW 2.0: 

Geldt er een ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW 2.0?

In de eerste NOW-regeling kregen bedrijven die alsnog werknemers ontslaan een boete; ze moesten 150% van de loonsom van de ontslagen werknemer terugbetalen. Bij de NOW 2.0 wordt dit teruggebracht naar 100%. Oftewel; alleen de overheidssteun moet worden terugbetaald. Het gaat hierbij om bedrijfseconomische ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Misbruikbepaling
In de verlenging van de NOW is een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. De subsidie wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast als er een akkoord is bereikt over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie. Deze subsidievoorwaarden gelden voor WMCO-meldingen die worden gedaan vanaf 29 mei 2020.

Wanneer en hoe kan ik de NOW 2.0 aanvragen? 

De aanvraag voor de NOW 2.0 kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Net als bij de eerste regeling wordt na een geldige aanvraag eerst een voorschot verstrekt. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Het voorschot wordt in 2 termijnen betaald.

U kunt de NOW 2.0 aanvragen bij UWV. Bij de aanvraag moet u in ieder geval vermelden:

 • De verwachte omzetdaling.
 • De omzetperiode (tenzij u reeds de NOW 1.0 heeft aangevraagd; in dat geval sluit de omzetperiode automatisch aan op de gekozen omzetperiode uit uw eerdere aanvraag).
 • Bedrijfsgegevens, zoals KvK-nummer, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Uw loonheffingennummer.
 • Het rekeningnummer waarop u de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

Hoe kunt u bij- en omscholing stimuleren?

De NOW 2.0 bevat een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Werkgevers kunnen dit bijvoorbeeld doen door (vrijgekomen) tijd beschikbaar te stellen, aandacht te schenken aan het bestaande scholingsbeleid of één en ander bespreken en oppakken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast kunt u –mede in het kader van goed werkgeverschap- uw personeel wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling tijdens individuele personeelsgesprekken.

Ter ondersteuning stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar voor een crisispakket NL leert door.  Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket loopt van juli tot en met december 2020.

Concerns: kan een werkmaatschappij de NOW 2.0 aanvragen?

Net als bij de NOW 1.0 geldt dat, indien er sprake is van een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is van de subsidie.

Ook in de NOW 2.0 is het mogelijk dat een individuele werkmaatschappij een subsidieaanvraag doet op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (in plaats van op concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Uit een accountantsverklaring zal moeten blijken dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij.

Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Vragen?

Heeft u vragen waar u zelf niet helemaal uitkomt? Of heeft u wellicht een accountantsverklaring nodig? Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op via 0318 - 58 73 73. 


Terug naar overzicht