Kom van het dak af

09 september, 2017 – Silvy Lourens-Boonstra

In 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. De sanering heeft betrekking op asbestdaken bij beplating dat in contact staat met de buitenlucht (zoals golfplaten). Asbest dat niet in contact staat met de buitenlucht zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal, wordt niet verboden.

In Nederland zijn honderdduizenden daken niet asbestvrij. Naar verwachting dient er zo’n 100 tot 120 miljoen m² asbest gesaneerd te worden. Driekwart van deze asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven. De rest van de asbestdaken bevindt zich bij de industriële bedrijven maar ook bij particulieren in de vorm van tuinschuurtjes en garages.

Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Afwachten is geen optie. Het is geen keuze meer, maar een verplichting vanuit overheidswege opgelegd. Een eerste stap is het laten uitvoeren van een inventarisatie onderzoek. U bent verplicht voorafgaand aan de sanering een inventarisatierapport op te laten stellen door een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf. Hierin krijgt u in beeld waar u staat en wat er moet gebeuren. Dit rapport heeft u ook nodig bij het aanvragen van een sloopvergunning.

Subsidie rijksoverheid
Wie een asbesthoudend dak heeft, weet dat er geïnvesteerd moet worden en dat de sanering van de asbestdaken hoge kosten met zich mee brengt. Vanaf 2016 is er door de overheid subsidie beschikbaar gesteld onder de naam “subsidieregeling verwijdering asbestdaken”. De subsidie voor verwijdering asbestdaken is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor overheden, particulieren, non-profit organisaties en agrarische ondernemingen. De subsidieregeling loopt tot en met 1 januari 2020. In totaal is er zo’n € 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan ongeveer 16,5 miljoen m² asbest gesaneerd worden. De subsidie bedraagt € 4,50 per verwijderde m². Er is dus te weinig subsidie beschikbaar om alle asbestdaken met subsidie te saneren. Ondernemers zullen dus op den duur de gehele sanering zelf moeten betalen. De subsidie kan pas aangevraagd worden na verwijdering van de asbest en moet binnen 5 maanden na sanering aangevraagd worden.

Fiscale mogelijkheden
Fiscaal gezien is asbestsanering en een nieuw dak een investering welke valt onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij het plannen van de sanering is het verstandig om naar de overige investeringen te kijken om zo de maximale aftrek te kunnen ontvangen.

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA) wanneer het bestaande dak wordt vervangen door een geïsoleerd dak met een toename van de isolatiewaarde van ten minste 2,00 m2K/W, daarbij dient wel de bestaande constructie te blijven bestaan. EIA levert gemiddeld 13,5% aan extra voordeel op over de investeringskosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.
U kunt uw investering digitaal melden via het eLoket van RVO.nl. Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij RVO.nl binnen zijn. Indien gewenst kunnen wij voor u de aanvraag verzorgen.

Verzekeraars
Er zijn verzekeraars bekend die hun risicoprofiel hebben aangepast met betrekking tot asbestdaken. Deze verzekeraars keren bij schade aan een asbestdak nog slechts een deel van de herbouwwaarde uit. Uitgangspunt hiervoor is dat het dak in 2024 sowieso vervangen had moeten worden. Dit betekent dat nog maar 20-40% van de nieuwbouwwaarde vergoed wordt. Premies worden vaak niet gewijzigd.

Banken
Niet alleen verzekeraars sorteren voor op het asbestverbod, banken doen dat ook bij hun financieringsvoorwaarden en aanvragen. De kosten van asbestsanering moeten tegenwoordig bekend zijn en bepalen mede de financieringsmogelijkheden.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben neem dan contact met ons op. Wij zijn u hierbij graag van dienst!


Terug naar overzicht