Fipronil, van de nood een deugd maken?

09 oktober, 2017 – Arjen van Braak

Veel pluimveehouders hebben de afgelopen periode te maken gehad met “het fipronil schandaal”. Wij als accountant van ook een hele groep pluimveehouders hebben daar dan ook mee te maken. Als accountants heb je over het algemeen weinig verstand van de bedrijfstak als je praat over de vaktechniek van de kippenboeren. Wel weten we dat de kippenboeren schade oplopen door de kwestie fipronil. De vraag is: Kunnen wij daar wat aan doen?

De pijn verzachten van de fipronil-schade.

Als een (eenmalig) slecht resultaat te voorzien is door de fipronil-schade kunnen we daar fiscaal wat mee. Door goed advies kan de belastingdienst een deel van de schade vergoeden, door een slimme belastingbesparing te realiseren. We kunnen stellen dat we drie soorten schade kunnen duiden. Het bedrijfsresultaat zal door het stilleggen van (een deel van) het bedrijf negatief zijn. Als tweede kan sprake zijn van waardevermindering van de onroerende zaken. Als derde kan het bedrijf te maken krijgen met een claim, waarvoor een voorziening moet worden getroffen. Wellicht zijn er nog meer situaties in te denken. We beperken ons tot deze, maar voor andere situaties kunnen wij vast en zeker eveneens inventieve oplossingen bedenken.

Slecht bedrijfsresultaat door stillegging bedrijf in verband met Fipronil.

Voor de rechtsvorm B.V. betekent dat een negatief resultaat. Terwijl u als directeur wel salaris dient te genieten. Het kan raadzaam zijn de rechtsvorm dan te wijzigen. Door dat te doen, kan de inkomstenbelasting wel eens fors minder zijn. Wellicht ontvangt u op die wijze zelfs inkomstenbelasting terug over voorgaande jaren. Een mogelijkheid om zeker uw licht over te laten schijnen. Wij vertellen u er graag meer over.

Claim in verband met fipronil.

Ook een claim betekent naar onze mening dat zeer kritisch moet worden gekeken naar de rechtsvorm. Door deze te wijzigen kan een forse besparing inkomstenbelasting worden gerealiseerd en een eventuele vrijval van de claim tegen een voordelig belastingtarief worden afgerekend. Ook hier vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn.

Minderwaarde onroerende zaken.

U raadt het al, ook hier loont het de moeite om een rechtsvormwijziging door te voeren. En ook hier zijn de belastingbesparingen te realiseren.

Samengevat kunnen we stellen dat als u te maken heeft met de naweeën van het fipronil-schandaal het wel eens zeer de moeite waard kan zijn om samen met ons de nadelige gevolgen te verminderen. Wij zijn u graag van dienst.


Terug naar overzicht