Controle Wet DBA: geen boetes maar wel financiële gevolgen voor ZZP'er

21 september, 2017 – Gerard Jacobs

Controle Wet DBA: geen boetes , maar wel financiële gevolgen voor ZZP’er.

Enkele bestaande nieuwsfeiten op een rij:

  • De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) biedt via goedgekeurde Modelovereenkomsten de mogelijkheid om opdrachtgevers vrij te stellen van inhouding van loonheffing. Deze modelovereenkomsten zijn niet verplicht, maar wel veelvuldig gebruikt.
  • De Wet DBA wordt tot in ieder geval 1 juli 2018 niet gehandhaafd.
  • Er worden wel controles door de Belastingdienst  uitgevoerd bij bedrijven om te controleren of ZZP’ers daadwerkelijk als zelfstandige zijn aan te merken.
  • Als de Belastingdienst een zelfstandige heeft aangemerkt als werknemer, er geen naheffingen of boetes aan de werkgever worden opgelegd, tenzij er sprake is van misbruik.

Nieuw is dat het Ministerie van Financiën begin augustus een interne memo van de Belastingdienst publiceerde naar aanleiding van een Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur)-verzoek. Hierin staat voor de medewerkers van de Belastingdienst uitgelegd dat als een ZZP’er toch in een (onbedoeld) dienstverband met een opdrachtgever blijkt te zitten tijdens de periode van niet-handhaven, de ZZP’er de faciliteiten (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) kwijt kan raken. Met andere woorden, als deze inmiddels wel verwerkt zijn in de aangifte Inkomstenbelasting loopt de ZZP’er het risico dat de faciliteiten gecorrigeerd worden en deze terug betaald dienen te worden. Dit kan oplopen tot hoge bedragen op jaarbasis.

Wat betekent dit voor de ZZP’er?

Ook in de periode van niet-handhaving dient de ZZP’er zich bewust te zijn hoe de verhouding is als ZZP’er tot je opdrachtgever. Het blijft opletten geblazen, want als ZZP’er blijf je zelf verantwoordelijk dat je voorkomt dat de werkzaamheden als ZZP’er toch binnen een dienstverband plaatsvinden.

Is er een reden tot ongerustheid?

Staatsecretaris Wiebes heeft diverse keren aangegeven dat zowel de ZZP’er als de opdrachtgever zich geen zorgen hoeven te maken. Wat betreft de financiële gevolgen uit de interne memo wel, maar een belastinginspecteur moet wel aardig wat moed hebben om een opdrachtgever geen boete te geven, en bij de ZZP’er de duimschroeven aan te draaien.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben neem dan contact met ons op. Wij zijn u hierbij graag van dienst.


Terug naar overzicht