Bijtelling afwisselend gebruik bestelauto's

03 april, 2018 – Arnold de Roo

Bijtelling afwisselend gebruik bestelauto’s

Iedere ondernemer met een bestelauto krijgt te maken met de vraag of bijtelling van toepassing is op zijn bestelauto? Ook als de ondernemer er zelf niet in rijdt, zal deze vraag vaak gesteld worden. Zeker in de komende periode waarbij de administratie over 2017 wordt afgesloten en de laatste aangiften omzetbelasting en loonheffingen worden verzorgd! Er zijn een aantal zaken waar iedere ondernemer rekening mee moet houden.

Indien u als ondernemer een bestelauto ter beschikking stelt aan meerdere werknemers die afwisselend gebruik maken van de bestelauto, kost dit uw werknemers geen bijtelling. Om privé-gebruik in de regel te kunnen bewijzen moet u een kilometer administratie bijhouden waaruit blijkt dat u minder dan 500 kilometer privé per jaar heeft gereden. Door het afwisselende gebruik is het vaststellen van het privé-gebruik een onbegonnen missie. Het ene moment rijdt de één in uw bestelauto en op een ander moment van de dag weer een ander. Om dit probleem op te lossen heeft u de mogelijkheid om een eindheffing van € 300,- per bestelbus te betalen via eindheffing. Hiermee kan de kilometeradministratie en de bijtelling komen te vervallen.

Hebt u een bestelauto van uw onderneming? En gebruikt u deze uitsluitend zakelijk? Dan kunt u een "Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto" indienen. Dit betekent dat u bij uw winstberekening geen rekening hoeft te houden met de correctie voor het privé-gebruik van de bestelauto en geen rittenregistratie hoeft bij te houden.

Het vervallen van de bijtelling vervalt voor ondernemers in de inkomstenbelasting niet automatisch omdat ze geen werknemer zijn. Deze groep ondernemers zal dus alsnog een kilometeradministratie bij moeten houden.

Veel ondernemers weten dat ze vanaf de aanschaf van een auto voor de inkomstenbelasting privé-gebruik over de waarde van de auto verschuldigd zijn, maar “vergeten” de bijtelling voor de omzetbelasting. Ook voor de omzetbelasting moet immers maximaal 2,7 procent van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM worden bijgeteld. Deze bijtelling kan zorgen voor een forse BTW last in de aangifte over de maand december of het 4e kwartaal van het jaar. In de komende maand zal deze aangifte gedaan moeten worden. Houd hier dus rekening mee in uw liquiditeit! 

De bijtelling voor de omzetbelasting wordt berekend over de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Een veel gehoorde vraag is: hoe kan het dat de cataloguswaarde waarover de bijtelling wordt berekend zo hoog is? Veel ondernemers vergeten dat de terugontvangen BTW en BPM voor de bijtelling in zowel de omzetbelasting als inkomstenbelasting wordt meegeteld. Waar een nieuwe bus voor € 25.000 in de boeken komt, zal de waarde voor de bijtelling snel € 50.000 bedragen. De verschillen die hierdoor worden veroorzaakt zijn extreem en worden in de overweging voor een bestelauto vaak niet meegenomen.

Iedere situatie van iedere ondernemers is verschillend. Laat u daarom goed informeren om de juiste keuze te maken en belasting te besparen! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.

 


Terug naar overzicht