Auto van de zaak

31 oktober, 2018 – Yorick Huiskes

Auto van de zaak

Of u nu werknemer, DGA of ondernemer bent, grote kans dat u te maken krijgt met de auto van de zaak. Zodra u een auto van (of op) de zaak heeft, gaat de fiscus er automatisch van uit dat u deze ook privé gebruikt. Om dit te belasten bestaat er een bijtelling. Deze is afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot. Wordt de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt dan moet u dit aantonen met een kilometeradministratie. Heeft u een privéauto die u zakelijk gebruikt dan is het mogelijk de zakelijke kilometers tegen € 0,19 per kilometer als kosten te verwerken als u ondernemer bent. Als u DGA of werknemer bent dan is het mogelijk de zakelijke kilometers voor € 0,19 per kilometer belastingvrij te ontvangen.

Bijtelling

Vanaf 1 januari 2017 is het bijtellingspercentage gewijzigd. Alleen auto’s die volledig elektrisch zijn, hebben recht op een lage bijtelling van 4%. Alle andere auto’s hebben een bijtelling van 22%. Dit geldt alleen voor nieuwe auto’s die vanaf 1 januari 2017 als nieuw zijn verkocht. Voor auto’s van voor 1 januari 2017 geldt het bijtellingspercentage van het jaar waarin de auto’s als eerste in de verkoop zijn gegaan. Was er in dat jaar voor de auto een lagere bijtelling van toepassing, dan blijft deze 60 maanden van toepassing. U hoeft dus in deze 60 maanden niet opnieuw te bekijken welke bijtelling van toepassing is. Ook als de auto van eigenaar wisselt, heeft dit geen effect op het bijtellingspercentage. De termijn is gebonden aan de auto en wordt bij wisseling van eigenaar afgemaakt.

Na deze 60 maanden moet wel gekeken worden welk bijtellingspercentage gehanteerd moet worden. Dit is het bijtellingspercentage van het jaar waarin de auto wordt toegelaten. In veel gevallen zou dit 25% zijn.

Bijvoorbeeld: U heeft als ondernemer in 2013 een Ford Focus 1.6 TDCI gekocht. Deze auto heeft een CO2-uitstoot van 88 gram per kilometer en de brandstof is diesel. De cataloguswaarde is € 28.000. Op basis van de bijtellingspercentages in 2013 betekent dit een bijtelling van 14%. Dit komt neer op een jaarlijkse bijtelling van € 3.920. Na 60 maanden, dus in 2018, moet er opnieuw een bijtellingspercentage bepaald worden. Er is voor deze auto dan geen lager percentage meer van toepassing. Dit betekent een bijtellingspercentage van 25% wat uitkomt op een bijtelling van         € 7.000.

Als u de auto in 2015 tweedehands had gekocht dan was voor u wat de resterende termijn betreft een bijtellingspercentage van 14% van toepassing.

Het is veelal voordeliger om een nieuwe auto van de zaak te hebben dan een oudere tweedehandsauto. Dit komt doordat voor de bijtelling uit gegaan wordt van de cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwprijs van de auto op het moment dat deze voor het eerst in gebruik is genomen. Tot en met de leeftijd van 14 jaar wordt van deze waarde uitgegaan. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt voor de bijtelling gekeken naar de werkelijke waarde van de auto tegen een bijtellingspercentage van 35%.

Kilometeradministratie

Voor auto’s waar het privégebruik minder dan 500 km per jaar bedraagt kan de bijtelling achterwege blijven. Dit kan aangetoond worden door een sluitende kilometeradministratie. De belastingdienst heeft regels waar een kilometeradministratie aan moet voldoen om de privé-kilometers aan te tonen. Zo moet de begin- en eindstand van de kilometerteller bijgehouden worden en afstanden moeten juist zijn. Voor bestelauto’s is onder voorwaarden een vereenvoudigde kilometeradministratie mogelijk.

Let op bij aankoop van een auto in de loop van het jaar en minder dan 500 privégebruik, dan moeten de privé-kilometers herrekend worden naar één jaar. Bijvoorbeeld een auto wordt in oktober aangeschaft en de privé-kilometers zijn 400. Herrekend over het hele jaar is dit 1.600 km. Dit is meer dan 500 waardoor de bijtelling van toepassing is. De bijtelling mag wel tijdsevenredig berekend worden, in dit geval over 3 maanden. 

Ook bij de aanschaf van een nieuwe auto in het loop van het jaar moet opgelet worden. Vooral in het geval dat de eerste auto niet of nauwelijks privé gebruikt wordt en de nieuwe auto wel. Bij de eerste auto is geen bijtelling verwerkt, omdat deze altijd minder dan 500 km privé is gebruikt. Bij de tweede auto wordt dit wel gedaan. In het jaar dat de nieuwe auto wordt gebruikt moet ook voor de oude auto een bijtelling verwerkt worden. Het privé-gebruik wordt namelijk beoordeeld over het hele jaar ongeacht wisseling van auto.

De werknemer die verklaart de auto van de zaak niet privé te gebruiken moet de kilometeradministratie bijhouden. U als werkgever houdt vervolgens geen loonheffing meer in over een bijtelling. Als u of uw werknemer hiervoor een formulier gebruikt van de belastingdienst kunt u een verklaring ‘geen privégebruik auto’ ontvangen. U bent dan als werkgever niet meer aansprakelijk mocht er toch meer privé gereden worden met de auto. De belasting wordt dan nageheven bij de werknemer. Mocht u echter op de hoogte zijn dat de verklaring ten onrechte is gegeven dan wordt er alsnog nageheven bij de werkgever.

Motor van de zaak

U kunt er ook voor kiezen een motor van de zaak te rijden. Voordeel hiervan is dat de bijtellingsregeling die voor auto’s geldt niet van toepassing is bij motoren. Stel u bent ondernemer en hebt een motor van de zaak dan zijn alle kosten aftrekbaar. Alleen voor het deel waarvoor u de motor privé gebruikt zijn de kosten niet aftrekbaar en moet dit jaarlijks gecorrigeerd worden. Dit kan aan de hand van een kilometerregistratie. Stel u gebruikt de motor 30% privé, dan zijn de kosten voor 30% niet aftrekbaar.

De regels van de sluitende kilometeradministratie bij de auto zijn niet van toepassing bij een motor. Zo kan bijvoorbeeld elk jaar aan het begin en eind van het jaar de kilometerstand bijgehouden worden en daarbij alleen de zakelijke of privé-ritten. Op deze wijze kunnen eenvoudig de privé-kilometers bepaald worden.

Dit is in het kort de auto van de zaak. Er zijn nog veel meer zaken waar rekening gehouden mee moet worden. Neemt u contact op met ons indien u vragen hebt. 


Terug naar overzicht